ČERNÝ, Vít. Optimalizace geotechnického průzkumu a monitoringu při navrhování a provádění podzemních staveb [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51822. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.

Uložit do Citace PRO