UHROVÁ, Jana. Vliv změn krajiny na erozní a odtokové poměry [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51824. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miroslav Dumbrovský.

Uložit do Citace PRO