ŠULC, Vladimír. Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51828. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Radek Kuchta.

Uložit do Citace PRO