ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva. Bariérové polymerní vrstvy pro ochranu inkjetových tisků [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51830. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Veselý.

Uložit do Citace PRO