CIHLÁŘ, Zdeněk. Hydrogely huminových kyselin [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51834. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jiří Kučerík.
Uložit do Citace PRO