ŠVEC, Jiří. Fosfátová pojiva v žáruvzdorné aplikaci [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51836. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaromír Havlica.

Uložit do Citace PRO