W. F. YAHYA, DOAA, W. F. Yahya, Doaa. Mechanické a elektrické vlastnosti tenkých kovových vrstev nanášených vakuovým napařováním [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51837. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Josef Šandera.

Uložit do Citace PRO