UDŽAN, Rastislav. Ernst Wiesner, Otto Eisler, André Steiner, Sikmund Kerekes, Max Tintner Neznámé dílo moderních brněnských židovských architektů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51838. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Petr Pelčák.
Uložit do Citace PRO