LIŠKOVÁ, Zuzana. Tvorba nanostruktur a nanosoučástek pro oblast nanoelektroniky a spintroniky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51848. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šikola.
Uložit do Citace PRO