DUDA, Radek. Analýza nanostruktur metodou ToF-LEIS [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51850. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dub.
Uložit do Citace PRO