KVAPIL, Michal. Plasmonic Antennas [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51857. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šikola.
Uložit do Citace PRO