KADDOUR, Mirvat. ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51860. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Třetina.

Uložit do Citace PRO