KVASNICA, Lukáš. Digitální metody zpracování trojrozměrného zobrazení v rentgenové tomografii a holografické mikroskopii [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51870. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Radim Chmelík.
Uložit do Citace PRO