ŠAMOŘIL, Tomáš. Aplikace fokusovaného iontového a elektronového svazku v nanotechnologiích [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51878. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šikola.

Uložit do Citace PRO