CERNY, O., R. DOLECEK, P. KOPECKY, V. SCHEJBAL a V. ZAVODNY. Optimization of Far-Field Antenna Range. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 892-897 [cit. 2021-9-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0892
Uložit do Citace PRO