TORPI, H. a S. M. BOSTAN. Ku Band Rotary Joint Design for SNG Vehicles. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 912-916 [cit. 2022-08-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0912

Uložit do Citace PRO