MACH, Ondřej. Parní kotel na spalování dřeva 40t/h [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5189. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.
Uložit do Citace PRO