PASYA, I., H. KATO a T. KOBAYASHI. Interference Suppression Performance of Automotive UWB Radars Using Pseudo Random Sequences. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 932-939 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0932
Uložit do Citace PRO