PASYA, Idnin, Hiroshi KATO a Takehiko KOBAYASHI. Interference Suppression Performance of Automotive UWB Radars Using Pseudo Random Sequences. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 932-939 [cit. 2022-08-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0932

Uložit do Citace PRO