DIMITRIJEVIC, B., V. KRSTIC a B. NIKOLIC. A Novel Diversity Receiver Structure for Severe Fading and Frequency Offset Conditions. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 956-961 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0956
Uložit do Citace PRO