KILIAN, Ondřej. Vestavby v savce vírové turbiny [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/519. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miloslav Haluza.

Uložit do Citace PRO