SOONTORNWONG, P. a S. CHIVAPREECHA. Pascal-Interpolation-Based Noninteger Delay Filter and Low-Complexity Realization. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 1002-1012 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.1002
Uložit do Citace PRO