LAUCKA, A. a D. ANDRIUKAITIS. Research of the Defects in Anesthetic Masks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 1033-1043 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.1033
Uložit do Citace PRO