SOLOVYEVA, E. B. Cascade Structure of Digital Predistorter for Power Amplifier Linearization. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 1071-1076 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.1071

Uložit do Citace PRO