WANG, Ying, Xiangbin YU, Yang LI a Binbin WU. Energy Efficient Power Allocation for Distributed Antenna System over Shadowed Nakagami Fading Channel. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 1077-1083 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.1077

Uložit do Citace PRO