GU, C. F., W. G. CHANG, X. Y. LI a Z. H. LIU. Multi-Core DSP Based Parallel Architecture for FMCW SAR Real-Time Imaging. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 1084-1090 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.1084

Uložit do Citace PRO