PAKFILIZ, A. G. Video Tracking for Visual Degraded Aerial Vehicle with H-PMHT. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(4), 1091-1098 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.1091
Uložit do Citace PRO