BOUCHAL, Petr. Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5192. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Radim Chmelík.
Uložit do Citace PRO