EYER, David. Vitalita v architektonickém prostoru. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 43-48 [cit. 2020-11-26]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51926
Uložit do Citace PRO