HAVLÍK, Jan. Proměna města Prostějova: Prostějov - město moderní architektury. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 60-65 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51928

Uložit do Citace PRO