ŠIMEK, Petr. Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5193. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Josef Bednář.
Uložit do Citace PRO