JIREŠ, Martin. Nové kvality obytného prostoru. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 72-76 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51930

Uložit do Citace PRO