KOŽELOUHOVÁ, Anna. Koncepce bytové politiky města Vídně. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 77-82 [cit. 2020-10-27]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51931
Uložit do Citace PRO