KRATOCHVÍL, Ivo. Rozhraní krajiny a sídla. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 83-86 [cit. 2020-12-04]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51932
Uložit do Citace PRO