KUČEROVÁ, Petra. Tábory pro nouzové situace do oblastí zasažených katastrofou. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 96-100 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51935
Uložit do Citace PRO