LIKAVČANOVÁ, Jana. Mezi historickým jádrem a předměstím. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 109-119 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51937
Uložit do Citace PRO