STŘÍTESKÝ, Pavel. Obnova nevyužitých městských území o malé rozloze (miniBrownfields a taktický urbanismus). In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 144-146 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51942
Uložit do Citace PRO