ŠUŠKA, Milan. Stavebná kultúra a regulácie vidieckych regiónov. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 172-181 [cit. 2022-01-20]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51946

Uložit do Citace PRO