VESELÝ, Michal. Moje Náměstí - hodnotenie verejných priestranstiev. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 225-230 [cit. 2022-12-08]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51953

Uložit do Citace PRO