VRABELOVÁ, Renata. Brno 1945-1975 v kontextu československé architektury. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 231-238 [cit. 2021-12-02]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51954

Uložit do Citace PRO