ZHURAVLYOVA, Yelena. Nové generace sídel. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 239-245 [cit. 2021-5-9]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51955
Uložit do Citace PRO