ČUDEK, Pavel. Scintilační detektor sekundárních elektronů pro ESEM [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51956. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Jirák.

Uložit do Citace PRO