KŘÍŽ, Tomáš. Nové typy a principy optimalizace digitálního zpracování obrazů v EIT [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51958. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Jarmila Dědková.
Uložit do Citace PRO