DOBEŠOVÁ, Veronika. Porovnání Le Corbusierových urbanistických tezí se současným pojetím města. In: XVII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013, s. 30-35 [cit. 2020-12-04]. ISBN 978-80-214-4774-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51967
Uložit do Citace PRO