KRATOCHVÍL, Ivo. Urbanizačně-dopravní osy a prostor jimi vymezovaný. In: XVII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013, s. 74-79 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-4774-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51975
Uložit do Citace PRO