VÁGNER, Adam. Reálná propustnost zařízení pracujících na standardu 802.11n [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5199. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Münster.

Uložit do Citace PRO