ŠÁRKA, Jan. Městské zemědělství. In: XVII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013, s. 169-173 [cit. 2021-01-26]. ISBN 978-80-214-4774-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51990
Uložit do Citace PRO