ZELIK, Radovan. Trenčín mesto na rieke. In: XVII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013, s. 234-237 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-4774-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52000
Uložit do Citace PRO