BABÁČKOVÁ, Markéta. Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52022. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jaroslava Rajchlová.
Uložit do Citace PRO