ADAMKOVÁ, Jana. Potenciál zelene a krajinných prvkov vo verejnom priestore v kontexte udržateľného rozvoja mestského prostredia. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 6-13 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52033
Uložit do Citace PRO