BŘEZOVSKÁ, Markéta. Město, moře, kuře, stavení: Teoretický rámec a obsah výuky semináře Moderní vývoj a teorie urbanismu. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 20-28 [cit. 2022-05-27]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52035

Uložit do Citace PRO